دسامبر 28, 2019

رنگ آمیزی صنعتی چه چیز است؟

رنگ آمیزی صنعتی در واقع شامل پوشش دهی و رنگ آمیزی تجهیزات ، قطعات و محیط صنعتی را شامل می […]
دسامبر 28, 2019

کاربردهای سند بلاست

با استفاده از سندبلاست میتوان عملیات : ۱- زنگ زدایی – ماسه زدایی – و رنگ برداری سطوح داخلی و […]
دسامبر 28, 2019

سند بلاست چیست؟

سندبه معنی ماسه و بلاست به معنی انفجار و پرتاب با فشار بسیار زیاد میباشد. سندبلاست ترکیبی از سیلیس پاشی […]
سپتامبر 28, 2019

سندبلاست